Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > En gång i tiden: Speciellt sista april-firande

En gång i tiden: Speciellt sista april-firande

Några år i mitten av 1950-talet, när det var bra fart i brukssamhället, kunde många glädjas åt förströelse av varierande slag och innehåll. Tack vare gammal god sammanhållning och grannsämja blev aktiviteterna såväl många till antalet som uppskattade och omtalade.

Ett exempel vill vi här dokumentera: det speciella valborgsmässofirandet i Solhaga. Med inte ringa stolthet kunde en grupp solhagakarlar medverka till festligheterna med egen sångkör. Kalle Lövgren, vem annars, hade hand om dirigentpinnen och bland de medverkande syntes Hälsinge-Erik Eriksson, Gustav Lindblom, Eskil Persson, Kusk-Åke Johansson, Ingemar Karlmats, Rune Persson, Ernst Nordström, Harry Karlsson och Erik Franzén.

Det var händelserika tider det.

Se även Rune Perssons text: Att vara nybyggare i Solhaga för 50 år sedan