Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Sommar och vinter – två gamla bilder från förr

Sommar och vinter – två gamla bilder från förr

Vi går tillbaka till 1940-talet för en sommar- respektive vinterbild. Hemtrevnaden lyser lång väg, det ”andas” fornstora dagar på något inte särskilt lättförklarligt sätt. Men, men, bilder väcker många minnen!

Äppelträd på gamla torget

Äppelträd på gamla torget

Sommarmotivet är hämtat från gamla Västra Nygatan där det verkligen var dags för fruktträden att blomma ut. Vägen och aplarna bildade en vacker allé. När tiden var inne kunde skörden kommande höst av goda Säfstaholm bli riklig.

Vikmanshyttsk vintermiljö

Vikmanshyttsk vintermiljö

Vinterbilden visar upp ett lagom stort snödjup, välplogat och framkomligt för befintlig trafik. Läget är utanför före detta brandstationen och med både Katten och Råttan i bakgrunden.

Njut och minns, speciellt ni som var med på den tiden. För de yngre betraktarna: Så här kunde det se ut på 1940-talet. I Vikmanshyttan.