Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > 1929 var premiäråret för egnahemsområdet Solhaga

1929 var premiäråret för egnahemsområdet Solhaga

Solhagas första egnahem

Solhagas första egnahem

Fem framsynta bruksfamiljer beslöt vid den tiden att bygga eget trots att dåvarande hyror i brukslägenheterna bara utgjordes av cirka en tia i månaden. Tack vare verkligt fina förmåner för att låna pengar till byggnationerna slog familjerna Gustav Andersson, Georg Enberg, August Bergman, Ruben Elg och Fredrik Sundström till. Ett stort steg i boendemiljön blev verklighet och först färdiga blev sistnämnda familjen Sundström.

Solhaga

Solhaga

I runda tal kostade varje egnahem omkring 6 000 kronor. Wikmanshytte Bruks AB erbjöd sig låna ut 3 000 kronor, räntefritt i 20 år och Hedemora Sparbank hjälpte till med 2 000 kronor.

De nya husägarna spenderade alltså en tusenlapp – plus massor av eget arbete, förstås.

Solhaga

Solhaga

Det första Solhaga styckades av från Mats Jans egendom, de senare byggnationerna har gjorts på kommunmark.

Gemensamt vatten och avlopp kom redan i mitten av 1930-talet. Vägar och lekparker växte successivt fram.

Under en period fanns också en dagligvaruaffär, en koopertiv butik kallad ”Snabben”.

Omkring 225 egnahem finns idag i det vackra och fridfulla villaområdet.