Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > En av Sveriges smutsigaste sjöar

En av Sveriges smutsigaste sjöar

Tidningsartikel

Tidningsartikel 5/2 1988

Ingen bra PR för vikmanshyttebygden, om nu nedanstående uppgifter har med sanningen att göra. I alla fall, lokalavisan presenterade en artikel från ett möte i Vikmanshyttan i början av 1988 angående sjöarna Gåran och Brunnsjön och de åtgärder som behövde göras för att rädda detta vattensystem.

Så här föll texten: Gåran är en av de mest nedsmutsade sjöarna i landet. Det framkom när vpk höll möte i Vikmanshyttan om Gåran och Brunnsjön och hur vattensystemet skulle kunna räddas. Det har hänt att kor avlidit sedan de druckit det starkt förorenade vattnet i Mässingsboån, som förbinder Gåran med Brunnsjön.

Med på mötet var hälsovårdschef Hans Andersson. Han förklarade att fosfor var det stora problemet i sjösystemet. Fosfor förbrukar syre, med bland annat fiskdöd som följd. Fosfor finns lagrat i bottenslammet, lakas ut och kommer att vara ett problem för sjösystemet även om utsläppen från avloppsreningsverket minskas.

Att kommunen överklagat länsstyrelsens tidigare beslut om regler för att få släppa ut avloppreningsverkets vatten förvånar vpk.

-Att man gör en riktig undersökning av systemet är ett av länsstyrelsens krav. Att man överklagar det är förvånande. En riktig undersökning är nödvändig om man ska kunna komma tillrätta med problemet, säger Terje Persson. En muddring av Gåran behövs, men det är dyrt. För att veta hur mycket det kostar behövs undersökningen.

Det verkar som om alla parter var ganska eniga om och allvaret kring detta vattenspörsmål. Detta skedde alltså i slutet av 1980-talet. Det har hunnit rinna åtskilligt med vatten sedan dess – men det är ju en annan historia.