Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Skolminne från Bastubacken – Gamla Skolan år 1907

Skolminne från Bastubacken – Gamla Skolan år 1907

Skolminne 1907

Skolminne 1907

Vi hjälps åt – och gör ett försök – att tänka oss tillbaka till vikmanshytteskolan år 1907. Den som vi i dagligt tal benämner GAMLA SKOLAN var fortfarande i bruk och skulle så vara i nio år till. Den ”nya” skolan på Skolberget stod näm-ligen klar 1916, mitt under brinnande första världskrig…

Tack vara ett fotografi från nämnda tid, som visas här bredvid, kommer vi onekligen närmare den atmosfär som rådde med ”Storskolans” 32 elever fint uppklädda tillsammans med den fosterlandsälskande läraren Erik Lindqvist – och så förstås lika viktigt själva historiebeskrivningen av Amanda Byhlin och Gustav Lindborg, båda födda 1896. Och, hör och häpet konstatera, ett lyckligt brukspar vad tiden led.

Så här berättade Amanda : -Eleverna kom från både själva bruket och byarna runtomkring. För min del bodde jag i Acktjärn, det blev ungefär sammanlagt åtta kilometer varje skoldag att ta sig fram och tillbaka, i alla slags väder. Speciellt höstarna, med mörkret, och vintrarna med snön. När matrasten stundade blev det tal om att ta plats framför kaminen och äta upp den medhavda matsäcken. Rasten avslutades med städning för oss flickor.

Skolschemat skilde sig något för flickor och pojkar, nämligen vad gällde slöjden. Där slapp pojkarna undan – av någon anledning, kanske av utrymmes-skäl. Flickslöjden var inlagda efter själva skoldagen och det blev sena dagar, särskilt på höstarna, innan det var dags att gå hem genom skogen.

-Vi hade också gymnastik på schemat, fyller Gustav i. Vi tyckte inte särskilt mycket om de där timmarna. Gymnastiken utgjordes av några exercisartade övningar. Det fanns faktiskt ett par gevärsattrapper i trä i skolan och som skulle användas under just dessa timmar. Även i andra skolor förekom dylika aktiviteter men dessbättre försvann dem allteftersom.

Läraren Erik Lindqvist var för övrigt inte särskilt populär genom sin fosterländska hållning. Vi pojkar ansåg honom mycket sträng och ogillade oftast hans idéer, exempelvis tvånget att gå i gudstjänsten på söndagarna..

Vi avslutar denna lilla hågkomst med nämnda fotografi:

Första raden, fr.v.: Anna Lindström, Gustav Gröning, Nils Andersson, Erik Lindborg, Hjalmar Gustavsson, Rams-Albert Johansson, Amanda Byhlin, Mia Sjöberg, Rams-Hilda Johansson, Ester Lundin, Gustav Lindborg, Gunnar Borg.

Andra raden, fr.v.: Sigrid Tillman, Erik Byhlin, Valfrid Andersson, Elin Eriksson, Hilma Forsberg, Gustav Tillman, Hjalmar Danielsson, Helga Johansson, Sigrid Eriksson, Hilda Henriksson, Signe Andersson.

Tredje raden, fr.v.: Selma Lundin, Otto Eriksson, Albin Lindström, Elias Fors-berg, Greta Viklund, Anna Persson, Ester Bergman, Gerda Elg och Agnes Kroon. Längst till höger magister Erik Lindqvist.

PS Amanda Byhlin och Gustav Lindborg blev som nämnts sedermera ett äkta par och fick dottern Karin. Samtliga blev Vikmanshyttan troget.

Amanda gick bort år 1985 medan maken Gustav levde ytterligare fyra år.