Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Premiär för bensinstationen

Premiär för bensinstationen

Det dröjde faktiskt så länge som till november 1958 innan Vikmanshyttan fick sin efterlängtade bensinstation. I nutid mätt låter det nästan helt obegripligt.

Men så var det i alla fall. Droskägaren Hans Hölke hade ambition att ge bruksborna bästa service, det vill säga inte enbart taxirörelse utan även verkstads- och kioskrörelser.

De successiva omdaningarna i brukssamhället har medfört stora förändringar av befintlig service, i princip allt i negativ riktning.

Det är bara att beklaga…