Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Ortnamnet med ”W” eller ”V”

Ortnamnet med ”W” eller ”V”

I äldre tider var det mer regel än undantag att stava ortsnamnet med ”W”, alltså Wikmanshyttan. Det finns säkert ett flertal förklaringar till detta. En är helt sonika att dubbel-W:et oftare förekom i vitt skilda sammanhang. En annan orsak av lokal betydelse, var säkert att brukssamhället förknippades med industrin.

1922 kom Wikmanshytte Bruks AB till. 70% av det som producerades gick på export och då kunde det uppkomma uttalssvårigheter och tolkningar i vissa mottagarländer. Det diskuterades skillnader i uttal mellan enkel-V och dubbel-W, liksom ett möjligt sje-ljud av bokstavskombinationen ”sh”.

Dessutom finns ännu äldre varianter som ”Wijkmanshytta”, ”Wickmanshyttan” och ”Wiikmanshytta” – alla exempel på hemmagjorda gammaldags stavning… Nu i modern tid kvarstår enbart stavningen med enkel-V. Förändringen kom definitivt till när gamla Bruket, Wikmanshytte Bruks AB, gick i graven i slutet av 1960-talet.

En helt annan historia är tankegångarna och teorierna kring namnet Wikmanshyttans uppkomst. När ”de lärde” tvistar är det ju inte så konstigt att vi vanliga Svenssons inte vet bättre. Kanske finns något bra svar, i så fall, ärade läsare: hör av dig!