Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Ordet fritt 1955-03-17: Sjukvården i Vikmanshyttan

Ordet fritt 1955-03-17: Sjukvården i Vikmanshyttan

Då den distriktssköterska som innehar tjänsten i Vikmanshyttan inom kort lämnar orten kommer saknaden att bli stor, då hon gjort sig allmänt omtyckt och känd som en utomordentligt bra sjuksyster. Hennes popularitet bland ortens befolkning är stor, hennes hjälpsamhet, kunnighet och rejäla bemötanden kan omvittnas av alla som på något vis behövt anlita henne.

Nu frågar man sig: varför flyttar hon härifrån? En starkt bidragande orsak är bostadsfrågan. Man kan fråga sig varför inte en rymlig och tidsenlig bostad kan beredas i Vikmanshyttan åt en så samhällsviktig person som distriktssköterskan måste anses vara. På bruket växer den ena pampiga villan efter den andra upp, däribland en nyuppförd prästbostad. Att vi syndare i Vikmanshyttan kan behöva lite andlig spis är nog befogat men nog tror jag att befolkningen varit mera betjänt av att en sjukvårdsinrättning med därtill hörande bostad för sköterska byggts upp. Det borde legat våra myndigheter varmare om hjärtat än prästgårdsbygget.

Den av Wikmanshytte Bruk upplåtna lägenheten som sköterskan disponerar består av 3 rum och kök. Ett av dessa rum utgör väntrum för patienter, det andra rummet är kliniken. Återstår alltså det tredje rummet där familjen på fyra personer ska samsas. Inget garage finns till den bil som sköterskan har så stor användning för i sin tjänsteutövning. Med tanke på den stora arbetsbörda och den obekväma arbetstid som sköterskan har så borde det ordnas mycket bättre för henne. I annat fall kommer vi aldrig att få behålla en sköterska någon längre tid i Vikmanshyttan, i synnerhet som distriktet är mycket stort och svårigheten att utfå fastställd ledighet är påtaglig.

Det distrikt som i fortsättningen kommer att ta vår sköterskas tjänster i anspråk är att gratulera. Att Vikmanshyttan tyvärr gör en stor förlust är att beklaga.

(Insändaren undertecknad anonymt)