Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Också en del av brukshistorien

Också en del av brukshistorien

Två fotografier bildar underlaget för följande lilla och något annorlunda del av brukshistorien. Det handlar om ett, när detta sätts på pränt, gammalt fruktträd. Uppskattningsvis omkring ett och ett halvt sekel.

På ena bilden figurerar makarna Anna och Oskar Chef, tidpunkten är senare delen av 1930-talet. Och platsen är i trädgården utanför Hammarströms i Byn. Den andra bilden är tagen en bit in på det här seklet /2000-talet/.

Trots hög ålder kämpar apeln vidare och har fortfarande sin givna plats i trädgården.

Äppelsorten? Jo, den numera ganska ovanliga sorten MELONÄPPLE!