Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > September 1952: nya vägen öppnad för trafik

September 1952: nya vägen öppnad för trafik

Den nya vägen från Vikmanshyttans järnvägsstation till bruket öppnades den 12 september 1952 för trafik. Vägen, som hade en bredd av 5 meter utgick från gamla vägen till järnvägsstationen och sträckte sig på norra sidan av denna fram över SJ och vidare norr om brukets järnväg, förbi Granbo samt anslöt sig där till en tidigare iordningställd väg från Granbo via Solhaga till bruket. Hela den ny-byggda sträckan var omkring 1.5 kilometer lång.

Vägbygget påbörjades 1951. På grund av att vägen gick i plankorsning över SJ måste man först uppföra en provisorisk vaktkur med telefon och ordna med bevakning vid järnvägsövergången innan trafiken kunde öppnas där. Senare ämnade man övergå till ljussignaler vid övergången.

Den nya vägen betydde en avsevärd förbättring i vägförbindelserna i Vik-manshyttan. Särskilt befolkningen i Solhaga och Granbo fick nu en genare och bekvämare förbindelse med stationen och Hedemora. Också trafiken till själva Bruket kom säkert i stor utsträckning att gå över den nya vägen, då man på så sätt slapp forcera den långa vretbobacken.