Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > När nya skolhuset var klart

När nya skolhuset var klart

Syslöjd i nya skolhuset

Syslöjd i nya skolhuset

Ännu en bild från bruksskolans värld. Faktum var att skolverksamheten hade berikats med ytterligare utrymmen, en skolbyggnad som bland annat gjorde den ”praktiska undervisningen” mera tidsenlig samtidigt som skolbespisningen moderniserades.

Detta skedde i början av 1960-talet, invigningen skedde 1961.

Textillärarinnan Sigrid Lundgren och det stora gänget bruksflickor kunde glädja sig åt nya arbetslokaler vad gällde syslöjden. Flitens lampa tycktes lysa lite varstans.