Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Mojsen, inte bara samlingslokal

Mojsen, inte bara samlingslokal

Tidig bild från Mojsen-kaféet

Tidig bild från Mojsen-kaféet

Vi har gjort ett allvarligt försök att reda ut de tidiga verksamheterna på Mojsen, de aktiviteter som ägde rum utöver själva lokalnyttjandet. Att Mojsen, som togs i bruk år 1914, satte riktig fart på dåtidens föreningsliv har vi förstått och även försökt dokumentera men…

En bit på väg har vi kommit. Vi tror med bestämdhet att raden av ihågkomna matserveringar gick ”hand-i-hand” med en bagerirörelse och tillhörande kaffeservering.

Verna Erikssons Café och Bageri
fanns på 1920- och 30-talen och var en föregångare till Folkets hus som togs i bruk 1939. Vi känner till att ägarinnan Verna Eriksson annonserade i Dala-Demokraten 1926 att hennes café tog emot beställningar på bakelser, småbröd och wienerbröd.

Och helt naturligt kunde Vernas rörelse betjäna de besökare som ”intog” Mojsen vid diverse sammankomster. Nu ska vi komma ihåg att de nybyggda lokalerna inte fick bevistas av ”vem-som-helst”. Tråkigt värre, något som vi helst vill glömma!

Matserveringarna
under årens lopp var många, öppnades och stängdes – allt efter efterfrågan på mat och dryck. Respektive matserveringar besöktes även under flera tidsperioder av gästarbetare på Bruket. Att denna service hade stor samhällsnytta, det är det inte något tvivel om.

Att få fram en tidtabell över ägare och dito hjälpredor i årens matserveringar hör inte till det lättaste. Hitintills kan vi nämna följande namn, säkert inte i kronologisk ordning:

Svea Davo

Svea Davo

Gerda och Martin Björkström, Signe Lindström, Wendla Sundström, Alice Back /1953-57/,Margot Lövgren, Stubbs-Marianne Dahlstedt, Rut Stenkvist, Anna Bengtsson, Barbro Karlmats m fl, m fl.

Sist i raden ska vi nämna Svea Davo som var verksam till och med mitten av 1960-talet.

En bit annorlunda brukshistoria, som vi förhoppningsvis kan komplettera med fler fakta – hjälp oss!

P S
Vi får inte undanhålla er läsare av dessa rader lite kuriosa vad gäller bioföreställningarna på Mojsen under den sista sexårsperioden 1935 – 1940, det vill säga tiden efter stumfilmens dagar då den musikalilska underhållningen ombesörjdes av makarna Ellen och Erik Eriksson /på piano respektive fiol/.

Jo, vi vill visa på några exempel på den repertoar som bjöds biobesökarna under nämnda tid. Uppgifterna kommer från August Perssons dagboks-anteckningar:

1935
aug 31 Män i vitt, sept 15 Nattklubben, okt 20 Hon eller ingen, dec 22 greven från Paris

1936
feb 1 En spion, mars 1 Tjocka släkten, apr 18 Ebberöds bank, nov 8 Jag sjunger om kärlek, dec 26 På solsidan

1937
mars 27 Intermezzo, sept 5 Jordbävningen, okt 31 Klart till drabbning, nov 13 Söder om landsvägen

1938
jan 16 Häxnatten, mars 2 Kameliadamen, aug 14 En sjöman går i land, sept 25 Kamrater i vapenrock

1939
jan 15 Bland kobbar och skär, aug 19 Revolt, sept 24 Snövit, okt 14 Alexander Ragtime Band

1940
febr 11 landstormens lilla lotta, maj 13 Kustens glada kavaljerer, aug 18 Kalle på Spången, okt 5 Tarzans pojke, nov 3 Flygmalajen, nov 9 Pygmalion, dec 28 Gullivers resor