Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Mera brukshistoria – Mera om egnahemmen i Solhaga

Mera brukshistoria – Mera om egnahemmen i Solhaga

Solhaga egnahemsområde har utgjort en viktig del av den samlade bruksbilden, det kan inte nog påpekas. Det gamla samhället hade säkert varit mindre tilltalande och attraktivt om inte villabebyggelsen kommit till. Tillkomsten skrivs till år 1929 då de tre första fastigheterna uppfördes och under de premiäråren byggdes inte mindre än 21 egnahem.

Egnahemsbyggandet med följande liv och leverne hör alltså den genuina brukshistorien. Och eftersom vi har uppgifter på byggår, de första pionjärfamiljerna och ännu lite mer som vi kan kalla statistik – allt med Solhaga egnahemsområde i blickpunkten.

Vi börjar med de tjugoen familjerna under de första fem byggåren. Adresserna som förekommer är helt naturligt av betydligt yngre datum…

Lisa & Gustav Andersson

Lisa & Gustav Andersson

År 1929

 • Gustav och Lisa Andersson, Hedemoravägen 19
 • August och Berta Bergman, Angersteinvägen 17
 • Fredrik och Hildur Sundström, Hyttvägen 3 – sägs vara den allra första…

År 1930

 • Gunnar och Frida Borg, Källhagsvägen 1
 • Erik och Fredrika Byhlin, Hedemoravägen 21
 • Ruben och Dagny Elg, Angersteinvägen 19
 • Georg och Hildur Enberg, Hyttvägen 4
 • Ivar och Anna Jansson, Källhagsvägen 13
 • Fritz och Frida Lundman, Angersteinvägen 21
 • Viktor och Hilda Norberg, Hyttvägen 8
 • Karl och Frida Persson, Källhagsvägen 3
 • Helmer och Ruth Sundström, Angersteinvägen 14
 • Axel och Margit Zakrisson, Källhagsvägen 9

År 1931

Hildur & Fredrik Sundström

Hildur & Fredrik Sundström

 • Algot och Agnes Gustafsson, Hedemoravägen 17
 • Carl och Edit Sälgström, Hyttvägen 10

År 1932

 • Erik Axel och Anna Johansson, Källhagsvägen 7

År 1933

 • Filip och Nanny Andersson, Hyttvägen 9
 • Gustaf och Mia Eriksson, Hedemoravägen 33
 • Ernst och Anna Pettersson, Hedemoravägen 25
 • Filip och Emma Sundström, Källhagsvägen 6
 • Martin och Berta Sälgström, Hyttvägen 7

De fyra första decennierna (1930-1960) omfattades av de flesta byggnationerna. Under trettiotalet, inklusive premiäråret 1929, uppfördes 43 egnahem, fyrtiotalet 28, femtiotalet 53 och största tillskottet under sextiotalet med noteringen 78 egnahem.

Resten av 1900-tal bjöd på låga siffror, går faktiskt att räkna på ena handens fingrar, per årtionde.

Richard & Frida Sundströms hus

Richard & Frida Sundströms hus

Som sagt Solhaga ”föddes” under sista året på 1920-talet. I ärlighetens namn ska sägas att enstaka uppföranden förekom tidigare, troligtvis på mark som gick under Granbo bys domäner. Till antalet fyra och fastigheterna uppfördes på Mats Jansvägen, nr 10 av Axel och Eva Tallberg (år 1925), nr 12 av Richard och Frida Sundström (1908), på Hedemoravägen 12 (1908) av Magnus och Susanna Lindström samt på Tvärgränd 2 av Edvard Sundström (1921).

Länge leve, Solhaga egnahemsområde!