Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Tjugofem år med Lindholms affär

Tjugofem år med Lindholms affär

Sven Lindholm

Sven Lindholm

Året var 1935 och till Vikmanshyttan flyttade köpmannen Sven Lindholm. Han övertog då den lilla speceriaffören Rosa Edlunds. Detta blev startskottet för en kvartssekel lång affärsverksamhet på bruket. En ny affärs- och bostadsfastighet uppfördes i Nedre Solhaga och densamma var inflyttningsklar hösten 1939. I huset hade också en frisringssalong sitt säte.

Lindholms affär

Lindholms affär

Den lindholmska rörelsen utvidgades successivt och spelade allteftersom en allt vikitgare roll i samhällets serviceutbud. Sven Lindholm var den borne affärsmannen, vänlig och plikttrogen, och allt sammantaget resulterade i en lång och framgångsrik period på den gamla bruksorten. På den tiden var det väl sörjt för vikmanshyttebornas möjligheter till nödvändig handel då även Konsum fanns att tillgå.

Annons från Lindholms

Annons från Lindholms

När vikmanshyttetorg tog form och det första torghuset var ett faktum avyttrade Sven Lindholm sin verksamhet i Nedre Solhaga. Han öppnade i stället en tobaks- och spelbutik på nedre botten av det nya huset. Tyvärr blev hans nya rörelse inte särskilt långlivad. På våren 1960 avled Sven Lindholm mitt uppe i det nya arbetet, endast 57 år gammal. En affärsgärning tog ett snabbt och oväntat slut, men likväl kan vi här sätta en bit brukshistoria på pränt.

Sven Lindholm var född i Fjärdhundra men tillbringade sin uppväxttid i Krylbo. Och blev som sagt vikmanshyttebo i mitten av 1930-talet. Familjen bestod av makan Wega och barnen Åke, Ulla och Olle. Sven var mycket idrottsintresserad och tillhörde Vikmanshyttans idrottsförening under alla år och var knuten till dess styrelse, bland annat som kassör.