Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Längre tillbaka kallades området TRÄFOTBO

Längre tillbaka kallades området TRÄFOTBO

Huset i förgrunden som beboddes en tid av lantbrukets siste rättare, Herman Andersson, därefter av bruksprästen Göran Granberg med familj

Huset i förgrunden som beboddes en tid av lantbrukets siste rättare, Herman Andersson, därefter av bruksprästen Göran Granberg med familj

Det gamla brukssamhället har sannerligen genomgått ett flertal förändringar under årens lopp.
I takt med bruksindustrins utveckling – även inte att glömma bort skogs- och lantbruksnäringarna – skedde en tilllväxt från knappa 50-talet personer till omkring 1800 boende (andra hälften av 1950-talet).
Bilden i sammanhanget visar på två utvecklingssteg, nämligen huset i förgrunden som beboddes en tid
av lantbrukets siste rättare, Herman Andersson, därefter av bruksprästen Göran Granberg med familj.
”Huset” bredvid är ju som bekant brukskyrkan som kom till i mitten av 1960-talet (1966).

Hur var det då förr i tiden? Jo, där hade bruksborna sina odlingar – de så kallade kolonilotterna i området
som kallades TRÄFOTBO.