Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Gammalt kort: Metz

Gammalt kort: Metz

Under det fransk-tyska kriget kom denna fastighet till och uppkallades efter den tyska fästningen Metz vid floden Mosel. Det handlar om åren 1870-71.

Metz

Metz

Det var ganska så vanligt att flerfamiljshusen påsattes namn som på ett eller annat sätt var aktuellt när ifrågavarande byggnation genomfördes. Ett annat exempel var tillkomsten av huset Gröna Lund anno 1883, samma år då nöjesfältet i huvudstaden kom till. O s v.

Bilden bekräftar att Metz blev en rejäl fastighet, och helt modern efter den tidens mått mätt. Ungefär 90 år senare, hösten 1962, byggdes fastigheten om och efter ansiktslyftningen kom Metz (Smedjegatan 2 – numera kallad Smedgatan /varför?/) att innehålla fyra moderna lägenheter om två rum och kök samt badrum och dessutom fyra enkelrum. Och uppvärmningen kom från en närliggande värmecentral.

Nu har ytterligare en hel del år gått, nära 140 år sedan ursprunget stod klart. Tänk vad tiden går…