Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Gamla Östra Nygatan

Gamla Östra Nygatan

Östra Nygatan

Östra Nygatan

Mitt i den gamla bruksmiljön hittade vi det vidstående typiska boendet – delar av kasernerna på Östra Nygatan.

Uppgifterna om boendets ålder är fortfarande något osäkert. De som hävdar att bebyggelsen kom till på 1910-talet, ligger förmodligen närmast sanningen. Men det finns också bruksbor som tror på äldre datum.

Bilden som vi kan presentera har onekligen något sagolikt över sig men också ett strävsamt boende, både inom- och utomhus. Vägarna är inte särskilt mycket att yvas över men potatislanden är desto med framträdande liksom mångfalden av vedbodar.

Den vita fasaden i mitten av bilden härrör från Smedjegatan – som gatan hette på den tiden. Numera är namnet Smedgatan, kan tilläggas.