Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Eländes elände – både gamla och nya fastigheter har rivits

Eländes elände – både gamla och nya fastigheter har rivits

Trekanten

Trekanten

Vi kan inte låta bli att återkomma till 1960-talet och den bostadssanering som verkställdes i det gamla brukssamhället. Jo, eländet fortsatte faktiskt även under nästa decennium, det fanns följaktligen 70-tals grävskopor också…

Känslorna svallade förstås och det var inte så lätt att se objektivt på det som skedde. Viss rivning var troligtvis motiverad men när exempelvis det ”stadiga” (dvs vältimrade och välbevarade) flerfamiljslhuset London skattades åt förgängelsen, då ägde minsann en ”överträdelse” rum – en aktivitet mot bättre vetande och långsiktighet. Några av kåkarna som exempelvis Gröna Lund och Metz kunde gott och väl K-märkts för eftervärlden. Men det kortsiktigt ekonomiska tänkandet kom in i bilden.

Göranssons

Göranssons

Med dessa rader vill vi visa upp ett par bilder på ytterligare bruksfastigheter som kom i vägen för 70-tals grävskoporna, nämligen Trekanten och Göranssonsgården. Speciellt det senare bostadshuset var förknippat med gammal bruksmiljöhistoria som de äldre bruksborna väl påminner sig.

Där bodde när 1900-talet var relativt ungt dåtidens affärsgeni fru Göransson – vem har inte hört talas om Göranssons-mora och hennes kola och karameller? Det var verkligen försigkommet att tjäna ett antal ören på godis.

Där fanns också Skomakar-Klas, som förutom skolagning var fin på att hålla låda tillsammans med besökande brukskarlar  och Ställudds-Edvard, som skötte postgången mellan Jälkarbyn och bruket.

Lofthusen (de nya)

Lofthusen (de nya)

En regel av dignitet måste också ha undantag. Så är det även i det här fallet. De relativt nyuppförda fastigheterna invid Torget var ju ingalunda av något gammalt datum, alltså. Men de försvann i alla fall för ett antal år sedan. Smått om pengar hos husägaren var väl orsaken. Kanske också den vikande befolkningsutvecklingen bidrog – ett par negativa komponenter som drabbade det gamla samhället uti Hedemora kommun.