Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Det var examen den 8 juni 1956

Det var examen den 8 juni 1956

Det har gått mer än ett halvt sekel sedan vidstående fotografier exponerades. Det handlar om 1942-års elever som var med om sin sjunde examen och 1943-års-kullen som följaktligen hade gått färdigt sitt sjätte läsår. Som synes, fotografen använde sig av exakt samma plats för förevigandet, det vill säga strax utanför bruksskolan på skolgården. Vi lägger också märke att ungdomarna, som sed var, hade finkläderna på och några av flickorna i äldsta klassen troligtvis visade upp sina konfirmationsklänningar. De allra flesta pojkarna bar slips!

Med tanke på brukssamhällets utveckling har vi gjort en enkel och helt ovetenskaplig undersökning: vi har tagit reda på vilka av samtliga 47 elever som blivit bruket och bygden trogna. Mer än en gång har vi konstaterat att det uppväxande vikmansyttesläktet lämnat fädernebygden i allt större utsträckning. Jo, jo, flera har självklart valt att leva och verka på andra orter medan merparten, tror vi, har måste flytta på grund av brist på önskade utbildningsmöjligheter och arbete. Vikmanshyttans rekryteringsmöjligheter har drastiskt förändrats, speciellt för de manliga ungdomarna.

1942-orna och 1943-orna visar emellertid upp helt olika beteende. Det yngre gardet ”stannade hemma” i betydligt större utsträckning än de äldre kamraterna. I ungefärlig procent räknat 40 mot 10. Varför? Det kan ju undra, blev det bara så…

Nu är det emellertid hög tid att presentera 1956 års examenselever uti 6:e och 7:e klasser:

Årskull 1942

Årskull 1942

1942:orna – Nedre raden, fr.v.: Mait Lundin (Edvinsson), Irene Eriksson (Svensson), Lena Viberg (Hedén), Marianne Lundström (Esgård), Inga-Britt Gustafsson (Karlsson), Viola Backlund (Wikström), Evy Gustafsson (Svetsnov), Laila Byström (Berg)

Övre raden, fr.v.: Gudrun Eriksson (Johansson), Gun Larsson (Norlander), Bo Snell, Åke Romlin, Harry Hägerman, Bo Tollsten, Lars Nordin, Bruno Viberg, Lennart Karlsson, Hans-Åke Nilsson, Stig-Björn Bergman, Erik Östberg, Leif Lindström, Ingrid Hahne

Lärare: Bertil Eriksson.

Vi ska inte glömma bort att påpeka, att denna klass var rätt mycket större från början, många elever i klassen började nämligen samskolan efter sjätte klass!

Årskull 1943

Årskull 1943

1943:orna – Nedre raden, fr.v.: Gunnel Ulesjö (Lind), Kerstin Torstensson (Bosell), Anita Danielsson (Nyberg), Viola Karlsson (Kruse), Ann-Britt Sälg-ström (Wäneskog), Maj Norgren (Hellberg), Lena Norling, Britt Nyberg

Mellanraden, fr.v.: Leif Lundin, Ingemar Boberg, Nils Snell, Sören Matsson. Arne Aronsson, Tommy Bosell, Roger Lind, Johnny Söderman, Gunnel Öberg, Anneli Fogel (Bergman)

Övre raden, fr.v.: Sören Granberg, Lars-Erik Johansson, Karl-Erik Selander, Ulf Jansson, Tenho Koupinen, Monika Eriksson (Svens), Kerstin Isegård (Olsson).

Lärare: Birger Eriksson