Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Det sista ”brukshuset” kom till

Det sista ”brukshuset” kom till

Det sista företagsbygget – uppfört i fint läge utmed Björkallén

Det sista företagsbygget – uppfört i fint läge utmed Björkallén

Brukssamhället Vikmanshyttan har försetts med en hel del bostäder under årens lopp.
Det handlade om flerfamiljshus och enfamiljsvillor, allt eftersom behov uppstod.
De äldsta arbetarbostäderna uppfördes på 1870-talet, med enstaka undantag för ännu äldre hus.
Tjänstemännens bostäder koncentrerades mestadels till Björkallén, där också det allra sista brukshuset kom till.
Bostadsbeståndet domineras helt av egnahemsområdet Solhaga, där de första husen byggdes i slutet av 1920-talet.