Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Bruksträdgårdsmästare Harry Andersson tar farväl

Bruksträdgårdsmästare Harry Andersson tar farväl

– Det är helt naturligt att det känns lite vemodigt att lämna arbetet i Vikmanshyttan, men den känslan måste ju övervinnas. När man blir så gammal som jag har man gjort sitt och det är lämpligt att lämna plats för yngre arbetskraft.

Det var trädgårdsmästaren Harry Andersson vid Wikmanshytte Bruks trädgård som yttrade dessa ord i samband med pensioneringen och avflyttningen från orten efter 42 år i tjänsten. Detta hände i april månad, året var 1959.

Harry Andersson med hustru Agda

Harry Andersson med hustru Agda

Harry Andersson var född i en av huvudstadens förorter men kom 20 år gammal till Vikmanshyttan. Hösten 1917 övertog han skötseln av bruksträdgården. Arealen var ungefär densamma efter alla år men arbetet betydligt mera omfattande. På somrarna var ett 10-tal extra hjälpredor sysselsatta i trädgården, mest beroende på de mycket enkla och primitiva redskap som då stod till buds.

Trädgårdsmästare Andersson hade ett okuvligt intresse för ”sin” trädgård och det var man tvungen att ha, påstod han med kraft. Och det var just det stora intresset som på något sätt hjälpt upp många dagars hårt arbete. Tänk bara under kristiden, när det inte gick att få tag i bensin till gräsklippare och likande motorverktyg. Allt strävsamt arbete överskuggas dock av alla trevliga och intressanta sysslor, med nyanläggningar och nyskapelser som specialitet.

Även om arbetet kommit i första rummet har Harry Andersson också haft många hobbies. I ungdomen var idrotten något omistligt för honom. Han ”fuskade” med de flesta idrottsgrenar inom den allmänna idrotten, varav höjdhopp och stavhopp roade honom mest. Han var aktiv medlem i IFK Hedemora och hemförde flerfaldiga segrar för de blåvita. Han var även engagerad politiskt i ortens arbetarekommun i många år, liksom i föreläsningsföreningen.