Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > ”Bruksskolan” varade till år 1910 då socknen helt tog över

”Bruksskolan” varade till år 1910 då socknen helt tog över

Sedan Sveriges riksdag 1842 beslutade om obligatorisk skolundervisning planerade brukspatron Otto Friedrich Ulff att bygga ett skolhus i Granbo. Där skulle det uppväxande släktet vars familjer hade anknytning till vikmanshytteindustrin samt boende i Granbo, Västannå, Jälkarbyn, Bya, Norrhyttan och Tjärnan få utlovad undervisning. Och där skulle skola hållas en termin och den andra i Ingvallsbenning eller Turbo för därvarande underlydande samt ”självägande”. Som lärare tillsattes 1845 läraren Aron Johansson.

Gamla skolan på Bastubacken

Gamla skolan på Bastubacken

Virke till skolhuset i Granbo ville brukspatron Ulff få ta från socknens allmänning i Sotbo på nornskogen. Sockenstämman gav sitt medgivande men med annan plats för avverkningen. Under tiden som detta löstes framlades en plan för hela socknens skolor – och enligt den borde en skola byggas i Bya. Granboprojektet ”kastades i papperskorgen”. Följden blev att ett skolhus kom att uppföras på bruket, vid Tallgatan. Och titulerades Gamla skogan när väl nästa skolbyggnad stod klar år 1916.

En ny skolorganisation klubbades varvid Vikmanshyttan med underlydande samt hela Ingvallsbenning, Bäckarbo och Björkriset skulle bilda ett skoldistrikt. Brukspatron Ulff skulle ensam bekosta hela skolväsendet inom distriktet: skolhus, materiel, lärarlöner m m. För detta fick han å andra sidan bland annat uppbära skolskatt på 2 skilling av alla i området mantalssklrivna.

Skolan blev nu ambulerande mellan Vikmanshyttan och Turbo, således halvtidsläsande, Så fortgick det till år 1870 då skolan i Vikmanshyttan blev fast heltidsläsande folkskola och småskola /ett slags B2-form/. Efter ytterligare åtta år övertog socknens skolråd i pedagogiskt hänseende uppsikten över skolan och lärare tillsattes av kyrkostämman. Men kostnaderna bestreds fortsättningsvis av de bruksledare som var tillgängliga.

År 1883 infördes fortsättningsskola mot att fyra veckor togs från ordinarie skoltid. Men det var frivilligt för eleverna i årskurs 6. I början av 1890-talet, närmare bestämt 1892, lades verksamheten ner på grund av för litet elevunderlag. I början av 1900-talet – år 1904 – återupptogs fortsättningsskolan men nu som sexveckorskurs under tiden 3 januari-14 februari då övriga skolan hade ferier.

Och så kom år 1910 och socknen övertog allt även det ekonomiska ansvaret för skolundervisningen – vid före detta brukets skolor.