Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Bruksmiljö för 100 år sen

Bruksmiljö för 100 år sen

Gamla Vikmanshyttan

Gamla Vikmanshyttan

Ovanstående fotografi har ungefär hundra år på nacken och kan berätta en hel del om det gamla samhällets omfattning och utseende. Flera av husen finns kvar men annars är förändringarna ganska stora.

Bilden visar i stort dåvarande bebyggelse i närheten av industriområdet.

Till vänster syns brukets vid senare tidpunkt största tvättstuga, numera bruksmuséets hantverksstuga – som på den tiden användes till bagarstuga och något slags garage.

Kvarnen och sågen finns inte längre medan den mindre tvättstugan fortfarande står kvar. Den storslagna fastigheten London utmed Storgatan har försvunnit medan de gamla husen Katten och Råttan alltjämt finns. Bostadshuset Paris hörde också till samhällsbilden men försvann genom eldsvåda. Fastigheten nere till höger, tidigare bostad för överingenjören och senare jägmästarebostad, finns också intakt, är numera privatägd.

Gamla skolan och sjukstugan hittar man även på detta intressanta gamla vikmanshyttedokument.