Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > mera om bruksdemonstrationer: Den första, anno 1917

mera om bruksdemonstrationer: Den första, anno 1917

Demonstration, 1917

Demonstration, 1917

”Ned med det barbariska och landsruinerande militärväsendet” stod det på den vita fanan vid de första demonstrationerna i brukssamhällets historia. Året var 1917, mitt uppe i det första världskriget egentligen men vid demonstrationen i Hedemora som föregick premiärsamlingen på bruket var det annat ”ljud i skällan”. Läs vidare här nedan!

Utgångspunkt för brukståget var invid det så kallade Göranssonska huset. Alla år tidigare deltog bruksborna i demonstrationståget i Hedemora men från nämnda år stannade ”stålmännen” kvar på hemmaplan. Första majtåget var inte så långt men lita på att där fanns rakryggade bruksbor med bestämda åsikter. I Täten syntes Fiskar-Henning Andersson med fanan och i främsta leden gick herrarna Emil Elg, Gustaf Landström och Gustaf Eriksson.

Det visade sig att ovannämnda fana hade sin naturliga plats i tåget i Vikmanshyttan medan den förbjöds under hedemorademonstrationerna, efter hård kritik.

Var stadsfolket månne lite mer finkänsliga än bruksarna? Ja, faktiskt, åtminstone på den punkten…