Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Bra bostadsmiljö – vacker utsikt

Bra bostadsmiljö – vacker utsikt

Tidningsannons från mars 1974

Tidningsannons från mars 1974

Följande rader plus närslutna kopia av en tidningsannons från mars 1974 handlar om en tid i Vikmanshyttan då det fortfarande var gångbart att skryta över – helt befogat ska tilläggas – ett av samhällets och bygdens positiva sidor: bra bostadsmiljö.

I annonser inbjöd vikmanshyttebolaget till information angående planerat egnahemsbyggande – en fortsättning av utökat bostadsbestånd i Vikmanshyttan som vid den tiden varat i omkring 15 år. Det aktuella området beskrevs som området mellan dåvarande barndaghem och skolanläggningen (utmed nuvarande Tallgatan och Storhagsvägen).

Ytterligare bostäder fanns på planeringsstadiet – tjugofem lägenheter i flerfamiljshus. Specialstålverken, vartill vikmanshytteindustrin då hörde, hade aviserat en rad investeringar som medförde en uppskattad personalökning på femtontalet personer 1975, tio personer 1976 och fem år 1977.

Jo, jo… så gick det som det gick! Beskedet hösten 1976  om den gamla bruksindustrins nedläggning, kullkastade det mesta kring det gamla anrika samhällets vidareutveckling, även om planerade bostäder blev verklighet.

Vi har hävdat det tidigare och gör det på nytt: bostadssituationen i Vikmanshyttan har alltsedan 1950-talet varit i otakt – på grund av ett par avgörande faktorer!