Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Förra sekelskiftets bokauktioner

Förra sekelskiftets bokauktioner

Vid sekelskiftet 1900 togs initiativ till bokauktioner på bruket. Det var några av dåtidens kontoranställda som köpte hem böcker för försäljning. Bokauktionerna hölls i brukschefens bagarstuga och tilldrog sig alltid stort intresse.

Flera av böckerna höll inte särskilt hög kvalitet men de hade ändå en strykande åtgång. Detta särskilt som man inte behövde betala dem kontant, avdrag gjordes nämligen på avlöningen.

Det hände också vid den tiden att en hedemorabo började sälja böcker och tidningar runt om i samhället. Romaner och äventyrsböcker tilltalade bruksungdomen.

Det står helt klart att litteraturen ej var så lätt åtkomlig. Brukshemmens resurser var säkert huvudanledningen till bristen. Intresset och läslusten var det inte något fel på – men alla läste inte postillan. Vad gäller förekommande tidningar kunde det hända att flera familjer gick ihop om en prenumeration av en tidning men förfaringssättet var ingalunda vanligt.

Ytterligare ett par-tre decennier skulle gå innan de efterlängtade biblioteken blev en realitet…