Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Vi kommer också ihåg Arnes Livs

Vi kommer också ihåg Arnes Livs

Arne Andersson

Arne Andersson

Det var väl sörjt inom daglighandeln för vikmanshytteborna, förr i tiden. Kooperationen har rötter tillbaka till slutet av 1800-talet och det förekom till och med som bekant (för många) två butiker en expansiv period. Privathandeln etablerade sig på bruket och då skriver vi ungt 1930-tal.

Handelsman Sven Lindholm öppnade affär i nedre Solhaga, en verksamhet som höll i sig framtill mitten av 50-talet.

Och när det första torghuset stod klart (förresten ritat av arkitekt Jaan Allpere som även stod för brukskyrkans utformning) öppnade nyinflyttade Arne Andersson Arnes Livs. Centralt och lättillgängligt för många bruksbor som då levde i en något annorlunda bruksbild – egnahemmen i Solhaga blev allt fler och dessutom annan nybebyggelse förändrade samhällsstrukturen.

Arnes Livs drevs som ett familjeföretag där makan Britta och de båda barnen hade aktiv roll i verksamheten, förutom även några anställda bruksbor.

Arne Andersson med sin personal

Arne Andersson med sin personal

Det totala serviceutbudet var således anpassat. Det kändes positivt merparten av 60-talet. Men de negativa förändringarna av samhället stod på lur i och med den gamla fina industrin kom att omstruktureras (som det så vackert hette) och andra tider väntade…

Omtyckte Arne Livs lämnade skutan i november 1970 efter fjorton framgångsrika år.