Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Ett annorlunda skolkort

Ett annorlunda skolkort

Skolkort

Skolkort

Det är vinter i Vikmanshyttan. Och står ”lek och idrott” på skolschemat. En kvalificerad gissning ger vid handen att det tidsmässigt handlar om 1930-tal (någon bättre tidsangivelse kan vi inte åstadkomma) men vi vet att självaste överlärare A.W. Heimer leder ”övningarna” och trettiotvå elever deltar.

Vi tror vidare att den geografiska utflyktsplatsen kan hittas igen på det så kallade Skolberget. Ponera att det ju rör sig om gamla tider. Ungdomarna är väl påpälsade och skollärar´n själv ståtat i krimmössa och höga skidkängor.

En stilla undran och en påpekande iakttagelse: ser det inte lite militäriskt ut, vi det där med uppställningen, eller har med det med själva fotograferingen att göra? Och så observera, vilka långa stavar det skidåkande flickorna och pojkarna har. Är det bambu eller trästavar?

Under alla förhållanden en trevlig bild med ungefär trekvarts sekel på nacken – om nu uttrycket kan användas…