Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > Också annonser kan berätta

Också annonser kan berätta

En gammal avisa från våren 1926 innehåller stoff från Vikmanshyttan, en så kallad vikmanshyttesida med text och bilder men också en lång rad av annonser.

Och det är just dessa annonser som i det här fallet påkallade vårt intresse. Inte några speciellt stora och braskande saker av kommersiellt slag men ändå av påtagligt försäljningsvärde.

Tyvärr är den aktuella tidningssidan illa åtgången varför vi inte kan återge särskilt många annonser i ursprungligt skick. Några blir det i alla fall, samtliga har vi skrivit av, och presenterar nu här nedan:

Lektioner
å violin samt alla blåsinstrument meddelas till billigaste pris-
Musiker E. Eriksson, Vikmanshyttan
(Obs! F.d. elev vid Kungl. Musikkonservatorium i Stockholm)

C.E. Torstenssons Skrädderiaffär
Vikmnashyttan
R E K O M M E N D E R A S!.
Jalkarbyn 20

H. Lundbergs Skomakeri
Granbo, Vikmanshyttan
R e k o m m e n d e r a s
Starkt välgjort handarbete! Billiga priser!

Firma A. Carlssons
SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL
Vikmanshyttan
R E K O M M E N D E R A S!
Rikst. 255 A Jälkarbyn

Café Kullen, Vikmanshyttan
Rekommenderas
Vördsamt BETTY GRÖNING
Rikst. Jälkarbyn 15

All slags Stickning
utföres väl och till billigaste priser av
ESTER HEDVALL
Granbo, Vikmanshyttan

EDVARD BÄCKLUND
– VIKMANSHYTTAN –
Specialtillverkning: ”Hedemora-Liar”
Bästa material Omsorgsfullt arbete
Fullständig garanti Prisbelönt

Nyheter i SKOR för säsongen
nu inkommet
Mans-, Dam- & Barn
nya modeller och goda passformer
till b i l l i g a priser
Dessutom bortslumpas en del RESTPARTIER till halva priset
Mans-boxkängor – randsydda från 8:- par
Konsumtionsföreningen
Vikmanshyttan