Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Vikmanshyttevisan – ”Anne-Maris”

Vikmanshyttevisan – ”Anne-Maris”

Text och musik: Anne-Mari Lindström

Ann-Mari Lindström

Ann-Mari Lindström

I Bergslagsbygd bland skogar och sjö
där finns vårt hem på jorden,
där våra fäder fått leva och dö
där vill vi också bebo den.

Ett gammalt bruk med minnen kvar från stålets storhetsdagar,
av arbete och fattigdom och hårda var livets lagar.
I mörka vinternatten så lyste masugnsflamman
ifrån den gamla hyttan där järnet smältes samman.
Från smedjan så hördes sen hammarens sång
när skickliga smeder höll härden i gång.

Som slingrande, glödande ormar
i verket valsas järnet ut
som sedan med allt, svett och möda blev
just till ett prima stål till slut.

Ett gammalt bruk med minnen kvar av arbete och helgdagsfrid
när hamrarna de tystnade när som det var sommartid.
Man samlades vid Mojsen och lövade sin majstång
och tillk fiol och dragspel man dansa natten lång.
Ja, den traditionen den lever ju än
med majstång vid Mojsen vart år om igen.

Och sommarkvällar så mången gång
man drog sig ujpp mot skogen,
till Knåsen och dansbanan gick vi då
för att möte vännen trogen.

Ett gammalt bruk med minnen kvar som lever i mitt minne.
Och dragspelslåten kan jag ännu höra i mitt minne.
På Knåsen där satt Kniv-Sven med dragspelet sitt i knät
i sommarnatten dansen gick så lekande och lätt.
Vi älskar vår hembygd och minnen vi har
från vårt gamla bruk med till kommande dar.

 

Som en hyllning till alla de entusiaster och eldsjälar inom Vikmanshyttebygdens Traditioner
som uträttat storverk under de gångna tio åren.
Till 10-årsjubileet 1989 gratulerar jag på mitt lilla, enkla vis med en visa.
Anne-Mari Lindström

Vikmanshyttevisan

Vikmanshyttevisan