Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Vikmanshytte-representation i Hedemora landskommuns fullmäktige åren 1960-63

Vikmanshytte-representation i Hedemora landskommuns fullmäktige åren 1960-63

Vi tycker att nedanstående förteckning över nyvalda kommunpolitiker i Hedemora landskommun kan vara av historiskt intresse och värde – och därmed platsar i våra återblickar. Vid decembermötet i december 1959 valdes en hel massa kommuninvånare till ansvarsfulla uppdrag. Presidiet omvaldes, vilket betydde Johannes Gråhns, Västerby, ordförande och vikmanshyttebon Thore Viklund, vice ordförande.

Här följer namnen på valda vikmanshyttebor i nämnder och styrelser för åren 1960 till och med 1963:

 • Ledamöter i utredningskommittén för frågan om kommunsammanslagning: Ruben Elg, Arne Hult.
 • Yrkesskolestyrelsen och styrelsen för Bachmanska stiftelsen: John Boström.
 • Barnavårdsnämnden: Sigrid Lundgren.
 • Biblioteksstyrelsen: Arnold Persson, Martin Johansson.
 • Kommunens bostadsstiftelse: Thore Viklund.
 • Byggnadsnämnden: Gösta Holst.
 • Fastighetsnämnden: Gösta Holst.
 • Huvudmän för Hedemora sparbank: Ruben Elg, Einar Hansson.
 • Hälsovårdsnämnden: Einar Karlsson.
 • Kommunalnämnden: Ruben Elg (ordförande), Thore Viklund, Eric Carlsson (vice ordförande).
 • Nykterhetsnämnden: Einar Hansson.
 • Ombud i länsavdelning av Svenska landskommunernas förbund: Ruben Elg.
 • Ombud vid stämmor med Dalarnas Nya Brandstodsbolag: Ruben Elg.
 • Bostadsrättsföreningen Wikmanshytte torg: Einar Hansson.
 • Revisorer för kommunens bostadsstiftelse: Erik Granestad.
 • Revisor för Bostadsrättsföreningen Wikmanshyttetorg: Erik Granestad.
 • Revisor i Stiftelsen för Samlingslokalen i Turbo: Erik Granestad.
 • Revisorer för kommunalförvaltningen: Georg Dalbrink, Erik Granestad.
 • Skolstyrelsen: Eric Carlsson, Irene Nilsson, Gunnar Alexandersson.
 • Socialnämnden: Sven Karlsson, Åke Wångmar.
 • Inkomsttaxeringsnämnden för 1:a distriktet: Olle Svedlund, Gunnar Borg, Martin Johansson.
 • Tingshusombud: Ruben Elg.
 • Valnämnden, 4:e distriktet: Arne Hult, Sigurd Sundström, Erik Granestad, Kjell Holmgren.

PS (Vid nämnda fullmäktigemöte avtackades Gunnar Borg som avgick från kommunalnämnden vid årsskiftet 1959-60.)