Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Vän av Vikmanshyttan

Vän av Vikmanshyttan

Nu jag startar att berätta om en vän av Vikmanshyttan,
vi behöver goda vänner mer än mycket här i världen.
Trofast vänskap är en blomma skönare än alla andra.
NN jag hyllar, han är Vän av Vikmanshyttan!

Trofast vänskap är en blomma skönare än alla andra,
djur och mänskor den behöver, är en livets doft för alla.
Även orter kan behöva människor med trofast vänskap.
NN jag hyllar, han är Vän av Vikmanshyttan!

Hit du kom för många år sen men blev rotad här och fastvävd
i den väv av liv och öden som ger färg och kraft åt bygden.
Du fick hem och älskvärd hustru och en rad av goda vänner.
Trofast vänskap är en blomma, skönare än alla andra.

Även orter kan behöva människor med trofast vänskap.
Hårt var ödet som med järnhand tryckte ner vårt hopp och livsmod
när vår industri slogs sönder i det kära Vikmanshyttan.
Vi behöver goda vänner mer än mycket här i världen.

På en enda natt slogs det sönder det som våra fäder byggde.
Skulle tigande se på, att vår väna bygd blev folktom?
Ej på många ställen finns skörare miljö för mänskor!
Vi behöver goda vänner mer än mycket här i världen.

Allas existens var hotad, Pessimismen grep djupt omkring sej.
Ingen trodde på en framtid. Allt var mörkt i Vikmanshyttan.
Men en rad av tappra kämpar trädde fram och gick i bräschen.
NN jag hyllar, han är Vän av Vikmanshyttan!

David gick i kamp med Goliath, dvärgen skrämdes ej av jätten.
Saklig kunskap, nakna siffror, det var vapen som var vassa.
Många nätters kamp och möda kostade det tappra verket.
Trofast vänskap är en blomma skönare än alla andra.
Trofast vänskap vi behöver mer än mycket här i världen.
Sammansvetsade av kampen nya vänner vanns för livet.
Vi stod: tillsammans kan vi det vi ej allena mäktar.
Vi behöver goda vänner mer än mycket här i världen.

Sammanträden, konferenser, nattvak, skrivjobb, petitioner
många timmars sömnlös möda, pendla mellan hopp och missmod
överkörda av de stora resa sej på nytt till handling
NN jag hyllar. Han är vän av Vikmanshyttan!

Vikmanshyttan har upprättats. Nya industrier finns här.
Många har fått råg i ryggen, kunskap vunnits, mognad ernåtts.
Vi vill tacka vännen N, en av dem som stod för verket.
Trofast vänskap vi behöver mer än mycket här i världen.

Ännu finns problem att lösa. Än är horisonten molnfylld,
mycket finns ännu att göra. Än vi måste hålla samman:
kämpa hårt för bygdens framtid, göra var och en sin insats.
NN jag hyllar. Han är vän av Vikmanshyttan!

Och vi önskar vi får äga ännu många år ibland oss
N:s fantasi och drömmar och en bygd i mark och blomstring.
Väck oss gärna ur vår slöhet. Vi är tröga att få fart på
Trofast vänskap är en blomma skönare än alla andra.

Och jag önskar att Den Högste skall bevara dina vägar,
ge åt dej och dina kära många år av skön gemenskap,
ge dej kraft och mod att väcka nya andar ur sin domning.
Även orter kan behöva människor med trofast vänskap.

Här jag slutar mina rader, känn att de har gått från hjärtat.
Du har tunga bördor, och vi vill dej gärna tacka.
Sympati och värme följer dej och din familj i världen.
NN vi hyllar, Han är vän av Vikmanshyttan!

skaldat av bruksprästen Göran Granberg med anledning av strukturförändringarna i industri-Vilkmanshyttan