Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Brukets tvättstuga blev ett hantverkets hus

Brukets tvättstuga blev ett hantverkets hus

Exteriören av den gamla tvättstugan, numera hantverksstuga inom bruksmuséets domäner

Exteriören av den gamla tvättstugan, numera hantverksstuga inom bruksmuséets domäner

Brukets gamla tvättstuga (i närheten av snickarverkstaden och Angersteinska smedjan) har säkert en massa år ”på nacken”. Den hade förstås sin storhetstid innan brukshushållen fick egna möjligheter att tvätta.

Att stugan en gång i tiden blev påbyggd, det har med säkerhet konstaterats. Att stugan en gång användes som bagarstuga är inte belagt särskilt noga, men omöjligt är det inte. Byggnaden ligger ju mycket centralt på gamla bruket, så varför inte.

Men tiderna förändras ju. Nu i så kallad modern tid har stugan ett annat ändamål. Den är hantverksstuga och ägs av hembygdsföreningen. Efter en hel del reparationer och iordningställande fyller den mycket väl syftet att varje sommar presentera bygdens hantverkares alster – och till med till avsalu. Närmsta tiden efter ombyggnaden användes en del av det nya utrymmet till vävstuga, men inte numera. Vid enstaka, särskilda tillfällen kan hantverksstugan möbleras till festligheter av olika slag…

En gammal fastighet kom till nytt bruk på vårt gamla bruk, i ny-gamla Vikmanshyttan. Den kom gott till pass, bra val och väl använt!