Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Erik & den gamla trattgrammofonen

Erik & den gamla trattgrammofonen

Erik Torstensson

Erik Torstensson

Granbos siste skräddare, Erik Torstensson, var inte bara duktig att sy kläder utan mycket av sin fritid ägnade han åt Templet Wiktorias nöjesverksamhet. Diverse spex, teater, sång och musik stod på programmet i många herrans år och som sagt Erik var av de flitigare håll-i-gångarna.

Bland musiken som erbjöds var förstås mycket stenkake

musik och hans gamla trattgrammofon kom till användning i många sammanhang.

Den underhållning som förekom inom NTO-logen innehåll och vände sig inte enbart till vuxna, nej verksamheten var minst lika stor på ungdomssidan.