Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > ”Strufo” tecknade bäst

”Strufo” tecknade bäst

I lokaltidningens Nytt och krytt-spalt utlystes hösten 1984 en teckningstävling där bruksmotiv från Vikmanshyttan efterfrågades.

Stig ”Strufo” Forsmark

Stig ”Strufo” Forsmark

Det var fritt fram att välja då- eller nutid. Segrarbilden kom att innehålla ett flertal minnesmärken: gamla hyttan, rostugnen, bruksskolan, Mojsen, Angersteinska smedjan och en bostads-fastighet från 1910-talet. Fartygsventilen och trumpeten symboliserade säkerligen gamla stålindustrin respektive forna tiders rika musikliv i brukssamhället.

En trevlig kavalkad av några av ortens kännetecken – och vinnaren av teckningstävlan blev Stig ”Strufo” Forsberg. En vikmanshyttekarl i förskingringen ska tilläggas, vid den tiden gagnefbo.

Annorlunda vykort

Annorlunda vykort