Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Systrarna Eriksson och småskolans ABC- och läsebok

Systrarna Eriksson och småskolans ABC- och läsebok

Småskolans ABC- och läsebok tryckt 1891

Småskolans ABC- och läsebok tryckt 1891

En 140 sidor tjock A-6 – bok har vi hittat i våra gömmor. Det är fråga om Småskolans ABC- och läsebok tryck 1891 hos A.L.Normans Boktryckeri i Stockholm. Den omfattas av cirka 90 olika underrubriker, exempelvis

• Bed och arbeta
• Djurriket
• Barnets morgonsång
• Råd till en gosse
• Det värsta, som finns
• Dunk-leken
• Vårens ankomst
• Var arbetsam
• Hvad skall jag blifva?
• Morfars ögon
• Naturens riken
• Barnen och sparbanken
• Wårt brödrafolks land och avslutas med
• Tre goda ting: Gudsfruktan, Ordning och Flit

Ett minst sagt skiftande innehåll som vår bilds damer Elin och Elsa Eriksson /enligt blyertsanteckningar/ fick arbeta med, eller hur? Fotot är taget år 1918 men det var nära nog tio år tidigare som läseboken kom till pass.

Elsa & Elin Eriksson

Elsa & Elin Eriksson

Boken innehåller ytterligare ett par anteckningar, nämligen Arvid Bergendal 1893 och Märta Bergendal 1895. Det betyder med all säkerhet att boken ”gått i arv” i dåtidens bruksskola.

PS
Elin och Elsa var döttrar till makarna Johan & Tilda Eriksson medan Arvid och Märta tillhörde dåtidens disponentfamilj Tom Bergendal.

En väl använd och bevarad skollitteratur, alltså!