Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Exempel på dåtidens samarbete på bruket

Exempel på dåtidens samarbete på bruket

Stadgar för Såglag nr 3 i Vikmanshyttan

Stadgar för Såglag nr 3 i Vikmanshyttan

Här presenterar vi ett ypperligt, kanske lite udda, exempel på ett dåtida samarbete som rådde på bruket under 1940-talet.

Man kan lägga många aspekter på dylikt handlande – det var säkert annorlunda tänkande (nu för tiden heter det TÄNK) hos en äldre generation, det rörde sig inte bara om samarbete utan troligtvis i större grad samhörighet och icke att förglömma, det hade sannolikt även ekonomiska anledningar. Under alla förhållanden vill vi visa upp stadgarna från 1942 för ”Såglag nr 3 i Vik-manshyttan”, som följer:

§1: Medlemmarna håller gemensamt en kapklinga för kapning av ved för eget behov.

§2: Medlemskap kan erhållas av personer boende vid Västra och Östra Nygatan, Smedgatan, London och Gröna Lund.

§3: Inträde sker genom inlösen av en andel à Åtta (8) kronor, som erlägges till kassören.

§4: Vid avflyttning återköper såglaget andel med avräkning av En (1) krona per år som andel varit gällande.

§5: Årsavgift erlägges med En (1) krona pr år från och med kalender-året efter det år inträdet erhållits.

§6: Vid eventuellt extra uttaxering gäller lika för alla medlemmar.

§7: Överlåtelse av andel är ej tillåten.

§8: Medlemmarna väljer vid årsmöte en styrelse, bestående av tre personer, ordförande, sekreterare och kassör samt två revisorer.

§: Det är varje medlems skyldighet att iakttaga största möjliga försiktighet såväl vid sågning som transport.

Stadgarna äro antagna vid årsmöte den 25 april 1842.

Oskar Holst

Ordf.

Birger Almgren

Sekr.

Axel Segelström

Kassör