Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Några bilder av amatör- & naturfotografen Ture Olsson

Några bilder av amatör- & naturfotografen Ture Olsson

Ture Olsson

Ture Olsson

Flera medelålders vikmanshyttebor kommer säkert ihåg den reslige brukskarlen Ture Olsson. Han tillhörde generationen från mitten av 1910-talet, närmare bestämt i april 1915, och skaffade sin utkomst vid Bruket.

Ture var inte de stora åthävornas man men en viktig ingrediens i hans liv och leverne fanns alltid där: instresset och kunskapen om naturen. Hans ständigt återkommande promenader innehöll ytterligare en dimension i och med hobby nummer två, nämligen fotografering. Detta hände mestadels under den svart-vita fotoeran och ett intressant dokumenterande fick den duktige amatörfotografen Ture Olsson liksom på köpet.

Vi känner det som en stor ära att kunna visa några fotoalster, signerade T.O.