Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Notiser från år 1947

Notiser från år 1947

JANUARI – METALLS AVDELNING
hade möte i Folkets hus, varvid bland andra Ruben Elg, Ernst Bäck och Harald Larsson uppsattes till styrelsekandidater för nästa år. Mötet beslöt att avdelningens 40-åriga tillvaro, som inträffar 7 juni, skall firas med en festlighet. Med anledning av att det för närvarande finns ett flertal arbetare som står utanför organisationen ska en propaganda insättas för att få ifrågavarande personal med i facket.

Möjligheten att bilda en hyregästförening diskuterades och Georg Persson, Carl Gustafsson, Ernst Bäck och Elias Forsberg utsågs att närmare undersöka frågan.

FEBRUARI – UNGDOMSKLUBBEN
har hållit årsmöte. Följande val företogs: ordförande Karl-Gustav Andersson, vice ordförande Helmer Nilsson, sekreterare Bror Enberg, vice sekreterare Berit Olsson, kassör Gunnar Sillén och studieledare Olof Lindström. Efter förhandlingarna vidtog ett sammanträde med Oförberedda Talares Klubb under ledning av Gunnar Sillén, vidare musikunderhållning av Sven Larsson, Bror Enberg och Uno Danielsson. Avslutningsvis hölls paketauktion.

APRIL – TRÖGT TYCKS DET GÅ
att få nytt dricksvatten i vikmanshyttetrakten. Ej heller den brunnsborrning som ägt rum i Källhagen bortom Solhagaområdet gav tillfredsställande resultat. Man borrade till 55 meters djup och erhöll 350 liter vatten per timme.

MAJ – GOTT STUDIEINTRESSE INOM ABF
Avdelningen höll årsmöte under ledning av Severin Lehnberg. Årsmötet omvalde ordföranden Olof Lindh samt övriga styrelseledamöter Ida Johansson, Helmer Nilsson, Erik Franzén och Ellen Sundström. Mötet erinrade i en parentation över avlidne Georg Holst om dennes helhjärtade insats i ABF-arbetet.

Även inom biblioteket har rått stor verksamhet. Till 252 låntagare hade givits 2.291 boklån, varav ungefär två-tredjedelar utgjorde skönlitteratur. Bokbeståndet var 1.128 band.

JULI – SIMSKOLAN VID VIKMANSHYTTESJÖN
omfattar 14 pojkar och 30 flickor från 4 till 15 år. Trots förra veckans kalla och regniga väder har intresset varit gott. Ett 30-tal personer har hunnit erövra simborgarmärket men det är ännu långt kvar till fjolårets notering på 130 simborgare.

SEPTEMBER – SCHACKKLUBBEN
återupptar verksamheten för säsongen och inleder med årsmöte..

OKTOBER – TEMPLET WIKTORIA
anordnar 16 oktober föreläsning i Vikmanshyttans skola över ämnet ”Liv i döden, upplevelser i efterkrigs-Europa. Föreläsare är Karin Ruths-Hoffman som själv deltagit i det hjälparbete som utförs i krigshärjade länder, företrädesvis Polen.

Vid medlemsmöte med Templet Wiktoria valdes Göte Carlsson till landskampsledare.