Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Notiser från 1950-talet

Notiser från 1950-talet

Några slumpvis utvalda kortnyheter, i dagligt tal notiser. Alla dokument och bevis på aktiviteter som förekom i Vikmanshyttan för ett halvsekel sedan…

I
Om Vikmanshyttans prästgård (december 1952): Den 30-åriga frågan om prästgård på bruket hade nu kommit så långt att bygget beräknades börja våren 1953. Redan 1920 kom förslaget första gången och drygt tjugo år senare (1941) krävde Kungl. Maj:t av Hedemora församling att bereda bostad åt den komminister som saknade tjänstebostad.

II
Om samkväm i pensionärshemmet (augusti 1953): Prosten Ekblom och några medlemmar i Kyrkliga arbetskretsen besökte pensionärerna ledde en andaktsstund och ”kretsfolket” passade på att överlämna en vacker och ändamålsenlig kaffeservis. En icke namngiven 86 år gammal pensionär underhåll sjöng egna visor och pratet rörde sig bland annat om önskemål: fler donatorer för smyckning av samlingssalen och om en efterlängtat inköp av en orgel.

III
Om den då traditionella luciafesten (december 1953 – förstås): Brukets SSU-klubb anordnade tillsammans med Kultisorkestern luciasamkväm i gamla pensionärshemmet. Klubbgänget bjöd på karusellprogram och kaffemalningstävlingen mellan Anna Chef och Tilda Eriksson slutade oavgjort. Per-Eriks Per Pettersson vann musiktävlingen och denne flinke pensionär fick tillsammans med kompisen Edvard Pettersson i uppdrag att komponera ett recept på pepparkakor. Vidare sjöng Mina Norman gamla bitar och Jon Åman spelade gånglåtar från Dalarna. Vilket samkväm!

IV
Om vårens ankomst, våren 1954, med majbrasa, sång, tal och musik: på bruket brann valborgsmässoelden uppe på Skolberget. Med musikkåren i spetsen tågade sångkören till skolgården – några vårsånger sjöngs – och tåget fortsatte sedan till brasan. Vårtalet hölls av bruksprästen Leif Bergström och firandet omfattade ytterligare sång och musik.

Egnahemsägarna i Solhaga anordnade eget valborgsmässofirande. Kalle Lövgren läste en vårprolog, den nybildade manskören sjöng och Karin Sandberg läste en vårdikt, som sig bör… Det hela avslutades med ett praktfullt fyrverkeri.

Senare på kvällen dansades våren in på Folkan.

V
Om Arbetarekommunens årsmöte (mars månad): Styrelsen omvaldes, nämligen Einar Karlsson (ordf), Einar Hansson, Ragnar Bergman, Asta Johansson, och Elis Lindström. Medlemsantalet var 448.

Om Metallavdelningens årsmöte (mars månad). Styrelse kom att bestå av Ruben Elg (ordf), Erik Olsson, Gunnar Borg, Gösta Larsson och Martin Björkström. Till ledamöter i Företagsnämnden valdes Albin Segelström, Carl Gustavsson och Nils Söderman. Efter förhandlingarna höll dåtidens andre förbundsordföranden Åke Nilsson föredrag. Medlemsantal 389.

VI
Om Templet 780 Wiktorias årsmöte (våren 1955): Femton nya medlemmar beviljades inträde. Bokslutet omfattades även av Ungdomstemplet 624 Vårbrodd.

NTO:s styrelsen fick följande sammansättning: Elis Dahlgren ordförande, Erik Torstensson v ordförande, Gun Lönnqvist sekreterare, Eskil Holst skattmästare, Lillemor Lönnqvist studieledare, Ester Torstensson ungdomsledare, Sigrid Lundgren juniorledare, Mars Holst scoutledare och rådgivare Linnéa Holst. Lokaldeputerad blev John Boström och revisorer Albin Boström och John Boström. En helt igenom erfaret och framgångsrikt ”NTO-lag” fick således förtroendet