Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Liten tillbakablick med ekonomiska förtecken

Liten tillbakablick med ekonomiska förtecken

Vi backar ett halvsekel till 1960-talet och ger ett antal exempel på ekonomiska transaktioner, dock till övervägande delen hemmahörande på utgiftssidan:

• inköp av DBS-cykel hos Solhaga Cykelverkstad, år 1969 – kr 385:-
• inköp av Maxplay tennisracket (Nisse Rohlsson), år 1968 – kr 83:33
• TV-avgift, halvår 1968 – 1969 – kr 50:-
• faktura från Televerket, gäller oktober månad 1968 – kr 51:-
• inköp av super 8 filmkamera (Götes Foto, Hedemora) – kr 450:-
• Vatten- & avlopp inkl sopkörning (kommunen), helår  -kr 110:-
• faktura ABV asfaltbeläggning, 12 kvm à 10 kr + moms  -kr127:66
• Värmeleverans, fastighet Jälkarbyn 132:13 – år 1968 – kr 568.99

Tipsvinst, 2 rader 10 rätt, november 1967 ”hela” 92 kronor

Ovanstående uppgifter får väl anses hamna under rubriken Kuriosa, men inte till hundra procent. Siffrorna är trots allt rätt återgivna. Och så är det ju det där med penningvärdet då kontra nu för tiden…. Förstås!