Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > K E Forsslunds besök i Vikmanshyttan 1929

K E Forsslunds besök i Vikmanshyttan 1929

Författaren K E Forsslund besökte år 1929 Vikmanshyttan i akt och mening att skaffa nödvändiga uppgifter till sitt stora kulturhistoriska arbete ”Med Dalälven från källorna till havet”. Här följer några anteckningar från detta besök:

 • gravkapell, vackert, enkelt, rundbågstak mellan två vackra hängbjörkar strax ovanför valsverk av tegel
 • smedjan 1798, vitrappad med gavel, smårutiga fönster
 • gammal rostugn, rödfärgad, plank nederst, svart snedtak
 • brukshushållets gavel fint vid näckrosdamm är en av herrgårns flyglar
 • lång vacker björkallé från herrgårdsbron, upp till tjänstemannabostäder och nytt skolhus – idrottsplan i allén
 • bruksgator med kaserner, somliga röda, andra vitrappade, laboratorium 1919, stort stenhus
 • på hyttan CRU (Carl Reinhold Ulff), förnämsta stämpeln för degelstål
 • på tredje sidan NB (ÖB) Norns bruk Österbergslagen, järnstämpel
 • gamla hyttan högre upp vid rostugnen
 • litet anrikningsverk för degelstålmalmen ovanför hyttan
 • bispbergsmalm 70 % järn, fri från fosfor och svavel, möjliggör degelståltillverkningen – här den enda på jorden
 • väldigt kolhus, tre järnvägsspår dit med kol och järnvägsvagnar med malm på samma spår, malmbacken därunder
 • mitt emot hyttan martinverket
 • alla verk nu byggda efter 1910, fullt modärna
 • Vikmanshyttan äger ¼ i Bispberg
 • laboratoriet och gamla Angersteinsmedjan vid lönnallé
 • degelstålverket och stålsmedjan överst nedom vägen, i smedjan en smed 72 år,
  en annan 68 och han är högst avlönad för ackordsarbete, i samma byggnad synaravdelning och stållager
 • lokstall och egen järnväg med två lok, från Vikmanshyttestation till Thurbo 9 km
 • valsverket – göt- och grovvalsverk, fin- och tråd dito i samma hus, tråd går till England där görs kulor till kullager av den
 • en 6 tons elektrisk smältugn i martinverket, en 1.1/2 tons dito i nedre verkstäderna
 • Wikmanshytte-Thurbo rekognitionsskog heter Skånmarken efter sjöarna Stora och Lilla Skånan
 • Karstjärn (sägs Kart-) väster om kartans namn Jälkarby – ”fiska förr med karsar i stället för mjärdar”
 • en gammal smedja vid en av gårdarna SÖ om Gåran och ett antal gamla lador i täkterna
 • landsvägen Vikmanshytte station – Bruket krok vid krok och ett par kraftiga backar
 • överingenjörs bostad Wikmanshyttan trevlig, vitrappad, envåning med höga björkar och rätt stor trädgård strax intill verken

Vidare noterades:

 • snickarverkstad 1799 i järnsiffror, av stora block, ursprungligen smältstyckebod, sen klensmedja,
  liten skorsten på bortre gavelnocken, snett mot Angersteinsmedjan, gubben Hammarström
 • damm mittför laboratoriet av duktiga block, gulrappad, gammal tvättstuga och bostäder bakom, gammal kvarn,
  hammarsmedja där förr samlingssal i lite konstig stil, röd, med matservering och kafé. majstång framför
 • äldsta gårn i Vikmanshyttan – i Byn – tvåvåningar med små fönster, vågkantade vindbräden, fin brokvist,
  liten stuga i vinkel * några gulrappade stugor i Byn, flera röda
 • varmbadhus, litet spruthus och bod
 • broar med järnstaket över ån
 • magasin med vällingklocka vid Vikmanshyttesjön
 • f.d. järnbod till riven brännstålssmedja (före degelstålet)
 • gammal smedstuga, en av de äldsta bostäderna, två familjer
 • fyra bruksgator: Tallgatan, V och Ö Nygatan, Smegatan, vinkelrätt mot dem Storgatan med gamla bostäder (anm: London Katten och Råttan)
 • herrgårn med bred frontespis och vindskupor och två låga envåningsutbyggnader på framsidan med balustrader på taket –
  stor härlig trädgård, lång rad lindar, punschbalkong och paviljong
 • herrgårn i Holmbo förr, troligen längre ner mot sjön