Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Oj, oj, vilken utveckling: Från små plånböcker till större – och nu helst bara kort

Oj, oj, vilken utveckling: Från små plånböcker till större – och nu helst bara kort

Vi har tagit oss friheten att titta på samhällsutvecklingen ur en helt annan synvinkel. Nämligen på den så kallade prisutvecklingen av de dagligvaror vi vikmanshyttebor – och naturligtvis alla andra (mer eller mindre) – drabbats av. Och det här blir ingen uppbygglig läsning, ska vi genast konstatera. Vi har valt ut två ”kontrollstationer” och årtalen är 1957 respektive 1983. Endast sju varor ingår i vår undersökning, men i alla fall… Det är alltså nära nog ”bara” ett kvarts sekel mellan noteringarna, skulle vi åstadkommit fler stationer, både tidigare och senare under 1900-talet hade jämförelserna säkerligen blivit ännu ”häftigare”.

Några läsare invänder säkert mot de jämförelser som anger här nedan, Jo, det är naturligtvis inte helt juste med tanke på penningvärde och andra vitala påverkande faktorer. Men i alla fall…

Artikel år 1957 år 1983 prishöjning
Kaffe 13.80/kg 46.80/kg 239%
Smör 7.30/kg 26.90/kg 268%
Vetemjöl 1.03/kg 4.95/kg 380%
Bitsocker 1.44/kg 7.95/kg 452%
Köttfärs 7.50/kg 47.40/kg 532%
Fläskkotlett 8.60/kg 61.30/kg 612%
Nötfilé 13.00/kg 160/kg 1130%

 

Jo, vi bekräftar för femti-elfte gången, tiderna har förändrats – och kommer att förändras framgent. I det här fallet och med andra ord: från behovet av mindre plånböcker, till större plånböcker och numera helst med andra betalmedel!