Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Forna tiders soldater och soldatliv

Forna tiders soldater och soldatliv

Följande intressanta dokumentation har vi ”mångkunnige” Elis Dahlgen att tack för. Sammanfattningsvis handlar det om gamla tiders soldater och deras liv och leverne. Låt oss försöka blicka tillbaka till ett 1800-tal som var annorlunda på många vis, inte minst för de indelta soldaterna.

I Dalarna och större delen av Norrland fanns inga egentliga stamrotar. I hela övriga rotehållet var soldaten berättigad att inneha och besitta ett torp på rotens mark, bebyggt efter bestämda föreskrifter med stuga samt med nödiga uthus för några kreatur. Oftast följdes denna lägenhet av åker till ett halvt tunnland eller mer, äng och mulbete, så att en eller två kor och några får kan kunde födas. I Dalarna var denna förmån varken föreskriven eller medgiven, utan roten endast skyldig att lämna nödigt husrum, eller kontant ersättning därför, så att soldaten mellan mötena varhelst han behagar, dock med vederbörligt tillstånd.

I vårt landskap Dalarna kallades rotarna strörotar eller hjälprotar.

I gammal dokumentation kan man läsa om Näsgårds Härad, Hedemora socken: ”Denna socken även roterad vid Dalregementet.

Soldater från Finsta fjärding och Nås fjärding tillhörde Västmanslands regemente och soldater från Wigge och Viks fjärdingar tillhörde Dalregementet.

Förutom torp hade soldaten även några andra förmåner. Stamrotesoldaten skulle i sitt kontrakt ha ”städsel” och ”lega” samt årlig lön i form av kontanter samt ”hemkall”.

Hemkallet bestod av spannmål, hö, halm, vedbrand m m. Ibland även av julkost – enligt överenskommelse mellan soldaten och roten.

Städseln, eller handpenningen, utgjorde mellan en och fem riksdaler. Legan mellan 6.2/3 och 66.2/3 riksdaler, allt för en gång och beräknat rekrytens hela första bosättning.

Lönen utgick med mellan två och högst tio riksdaler årligen medan hemkallet oftast bestod av två till 4 tunnor spannmål (råg, korn och havre), någon tunna potatis, två till tre lass hö. Lika mycket halm samt på några orter två lispund matvaror i form av kött och fläsk.

I Dalarna där varken torp eller åker tillhandahölls räknades hushyran till fem riksdaler och hemkallet till sex eller sju tunnor säd, eller kontant avlöning av mellan 50 och 80 riksdaler årligen.

Soldatens kläder (uniform) för fyra års brukningstid, bekostades till hälften av Kronan och till hälften av roten. Värdet av detta beräknades till 28 till 30 riksdaler. Kläderna skulle i fyra först användas som paraduniform, därefter i fyra år som exercismundering och sedan tillfalla soldaten att användas som ”släpmundering”, att nyttjas på hemorten.

Vapnen, gevär med bajonett och tillbehör, bandoler eller patronkök med bandolerrem, kopparflaska, mattornist och rensell med remmar samt kapott, allt värderat till 60 riksdaler bestods av Kronan.

SVENSKA INDELNINGSVERKETS NUMRERING
i Finsta fjärding, Näsgårds län, Hedemora socken

Norrhyttan sold. 1. 7. 11.
Granbo 2.
Vikmanshyttan sold. 3. 9. 12. 13. 16. 17. 20. 21.
Ingvallsbenning sold. 4.
Västanå sold. 5.
Bya sold. 6. 10.
Tjärnan sold. 8.
Jälkarbyn sold. 14. 15.
Norn sold. 18.
Eriksdal sold. 19.
Holen sold. 22.
Norrby sold. 23.

Soldater i Norrhyttan
1839 – 1846

Johan Wass 10/5 1784 Gustafs
Erik Hagman 12/2 1812 Norrhyttan
avsk. Anders Ersson Hjort 17/12 1777 Säter
avsk. Erik Liten 16/9 1794 Malung
Gustav Rådman 15/3 1814 Hyttbäcken
Erik Danielsson Vass 3/10 1820 Norrhyttan
Anders Norman (korpral) 30/9 1818 Norrbärke

1846 – 1855
avsk. Anders Ersson Hjort
Erik Bergsman 6/9 1815 St. Tuna
Erik Hagman
Erik Danielsson Vass (korpral)
avsk. Erik Liten
Anders Norman

1856 – 1864
avsk. Anders Norman
Aron Larsson Norman
avsk. Erik Lönnquist
Lars Lönnquist
Erik Danielsson Vass
avsk. Erik Liten

Soldater i Granbo
1840 – 1846

sold. nr Per Ersson Mört 1/10 1806 Gustafs
sold. nr Anders Andersson Hjort 18/7 1808 Pershyttan

1856 – 1864
sold. nr 2 Anders Gustaf Sjöberg 29/3 1841 Gustafs
avsk. Gustaf Rådman 10/8 1810 Hyttbäcken
sold. nr 5 Jan Erik Rådman 1074 1829 St. Skedvi
rotad under Västanå, men boende i Granbo

1865 – 1874
sold. nr 2 Anders Gustaf Sjöberg
sold. nr 5 Jan Erik Rådman (Sundberg)

1875 – 1886
avsk sold. Nr 5 Jan Erik Sundberg
sold. nr 5 Anders Gustaf Sundberg 10/12 1855 Möklinta
sold. nr 2 Anders Gustaf Sjöberg