Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Ett skolminne från 1966

Ett skolminne från 1966

1941 års avgångsklass

1941 års avgångsklass

Nu har vi samlats efter 20 år, tänk vad tiden fort ifrån oss går, men idag det minnet leva får, minnet av vår gamla skola…

Skolminnesträffar är ju en gammal fin tradition som anordnas, ibland med jämna mellanrum, oftast med ojämna sådana. Sommaren 1961 förekom en dylik sammankomst då inte mindre än femton elever från 1941 års avgångsklass vid vikmanshytteskolan träffades. Till och med klasslärarinnan Sonja Eriksson (Karlsson) mötte upp.

Upptakten skedde som sig bör i skolan där Vikmanshyttans meste folkskol-lärare Bertil Eriksson guidade. Därefter ställdes kosan mot sommarbostället Hult i Norn där gemytligheterna fortsatte. Spelmännen Victor och Karl-Erik Brandt underhöll och träffens initiativtagare Karl-Gösta Sälgström såg till att alla närvarande trivdes på ett kungligt sätt.

Med på 20-årsfesten var – fr.v.: Erik Hellström, Karl-Gösta Sälgström, Nancy Wahlström, Ingemar Karlsson, Stig Karlsson, lärarinnan Sonja Eriksson, Margit Johansson, Maj-Britt Bjärnskog, Lennart Byhlin, John Hedström, Signe Johans-son, Sigrid Andersson, Karl-Axel Toresbo, Rolf Viberg, Greta Eriksson och Lars Brandt.