Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > En rovgivande bild,

En rovgivande bild,

Göran Elg i kvällningen

Göran Elg i kvällningen

i dubbel bemärkelse – om vi får vara lite roliga. Egentligen kan den härliga bilden tala för sig själv men vi kan i alla fall nämna, att förevigandet skedde en sommarkväll ett år i slutet av 1950-talet. Bilden väcker dessutom – och förstås – en hel del minnen, kanske ska de här sättas på pränt. Rorsman var svärfar, den gamle smeden m m Göran Elg, och vattnet runtomkring heter Dalkarlen.

Vi tror att omtänksamme G.E. hade varit och hämtat mjölk hos bonden i närheten. Den vackra kvällen med kav sjö hade väl ”högre makter” ordnat!?