Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Elgens Ruben – en riktigt W-hytteprofil

Elgens Ruben – en riktigt W-hytteprofil

Elgens Ruben

Elgens Ruben

Mannen härovan känns ej blott igen
av bruksbygdens kvinnor och män,
nej, även i staden och socknen i stort
har man reda på honom och vad han har gjort.
Ty alldeles icke en vanlig man
är han som härovan beskådas kan.
Hör här vad han hittills har hunnit med:
förutom att vara en duktig smed
och en sällsynt rejäl och präktig karl,
i hälsovårdsnämnden han klubban har
och i kommunalnämnden likså
samt fastighetsnämnden. I mer ändå
har denne verksamme man att stå,
i sockenfullmäktige har han gehör
— en klok karl det är ju som ordet för —
och fackföreningen leder han även.
Ja, många trådar han håller i näven
den gode och redige Ruben Elg,
till vars lov vi här klämt vår harmonikas bälg.

 

(Dessa minst sagt hedrande rader och igenkännande karikatyr var införda i Södra Dalarnes Tidning år 1945 under signaturerna Strufo-Kj. Tecknaren var vikmanshyttesonen Stig Forsmark och bakom den diktande signaturen var med största sannolikhet tidningens egen redaktör Kjell Collin.)