Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Det gamla melonträdet

Det gamla melonträdet

melonträdet

Anna & Oskar vid melonträdet

Äppelträd med anor som kämpar vidare på Byvägen.

Den svartvita bilden, som föreställer makarna Fredrik Oskar och Anna Chef bredvid ett fruktträd, är tagen när bostadsadressen hette Byn och Hammarströms (numera Byvägen 1).

Apeln ser inte speciellt välvuxen ut med vad som kan vara intressant är dess äppelsort – det rör sig om den inte särskilt vanliga sorten melon.

Till saken hör att trädet fortfarande finns kvar, (färgfotot visar på det) bra mycket äldre än 100 år, lever och ger utsökt frukt passande till gott äppelmos, men ser inte mer ut för världen än på den den svartvita bilden.

melonträdet

Melonträdet, modell äldre

En något annorlunda brukshistoria i anslutning till ett stycke folklivsskildring, ägnad minnet av martinförmannen Fredrik Oskar Chef.