Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > De gick fram för 100 år sedan

De gick fram för 100 år sedan

Konfirmander 1907

Konfirmander 1907

Bakom detta gamla konfirmationskort ligger onekligen en hel del historia. Fotografiet är taget vid Hedemora kyrka 1907 då ungdomarna födda 1892 gick fram. Prästen och konfirmationsläraren var dåvarande komministern Mats Åmark, sedermera teol. doktor och domkyrkosyssloman. Det var förresten hans första kull konfirmander.

Samtliga konfirmander bar mörka kläder, flickorna svarta klänningar och pojkarna svart kostymering, allt enligt traditionella sedvänjor. Även i övrigt, frisyrerna och ungdomarnas hållning i allmänhet, präglas av stundens allvar. Och inget fel på det…

För kommande generationers unga damer skulle det dröja nära nog tio år innan de svarta klänningarna ”byttes ut” mot vita. År 1916 nämns som premiäråret i våra bygder.

Så avslutningsvis konfirmandernas namn: nedre raden fr.v.: Olga Lindborg, Hanna Jernberg, Lydia Elg, Kristina Soldin, Anna Viklund, Hanna Wengelin, Klara Eklund, Johanna Andersson, Jenny Bäcklund – mellanraden fr.v.: Otilia Eriksson, Hilma Lehnberg, Gunnar Eriksson, Johan Kilström, komminister Mats Åmark, Axel Hedström, Gunnar Johansson, Edla Lehnberg, Edith Brahn – övre raden fr.v.: Karl Bjurström, Alfred Stenberg, Herman Westman, Albin Delbom, Einar Andersson, Karl Englund, Henning Danielsson, Henning Minkler.