Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > bevarat för framtiden: Mojsen och lokstallet

bevarat för framtiden: Mojsen och lokstallet

Mojsen

Mojsen

Det är med mycket stor tillfredsställelse vi kan bekräfta att två ”gamla objekt” tycks säkrade och därmed bevarade för överskådlig framtid.

Det handlar om upprustningen, med allt vad som innefattas, av de före detta samlingslokaliteterna som inrymdes i Mojsen samt det gamla lokstallet beläget på industriområdet.

Det gäller alltså två ”fastigheter” som numera har en lång rad av år på nacken: Mojsen med byggår 1914 och lokstallet som troligtvis är två-tre år yngre. Båda finns numera i privat ägo.

”Räddningsaktionen” måste fortsätta…
För att ytterligare bevara något av den gamla samhällsbilden, industriområdet och byarna runt om behövs en uttalad vilja att rädda ”gamla Vikmanshyttan”. Rivningsraseriet under 1960-70-talen fick fortgå utan större protester. Den då så kallade saneringen satte verkligen djupa spår. Brist på hembygdskänsla parat med ett snävt ekonomiskt tänkande gjorde att ansvariga i dåvarande företag och kommun fick härja fritt. Största blundern anses vara rivningen av den gamla flerfamiljsfastigheten London.

Lokstallet

Lokstallet

Här följer några exempel på vad som borde bevaras för överskådlig framtid:

  • bebyggelsen utmed Smedjegatan
  • gamla Arbetarringen (kooperativa), numera Stentryckeriet
  • herrgården, numera Wikmansgården
  • Vikmanshyttevallen – Skolberget – Granbo by
  • delar av det äldst bevarade inomindustriområdet
  • Viklmanshytteån med de fem dammarna
  • Björkallén

( det handlar i första hand att bevara aktuell bebyggelse med gammal exteriör)

PS Noteras ska att den Westmansska rostugnen från 1846 nyligen räddats till eftervärlden. Vidare räknar vi med, som självklart, att byggnaderna inom området Bruksmuseum blir kvar och vårdas med största omsorg.